Η 1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
  Ψηφιοποίηση των στοιχείων Ιδιοκτησίας
Ψηφιοποίηση των προσκομιζόμενων τίτλων, σχεδίων, εγγράφων και στοιχείων της Ιδιοκτησίας σας. Εξοικονομείτε πολύτιμο χρόνο & κόπο. Η τάξη σας απαλλάσσει από τη συνεχή αναζήτηση στοιχείων και ανασύνταξη φακέλων.
  Επεξεργασία των στοιχείων Ιδιοκτησίας
Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση στη βάση δεδομένων με επεξεργασία και διασταύρωση των στοιχείων. Επικοινωνία με δημόσιους φορείς για την επίλυση των προβλημάτων των ακινήτων που μπορεί να προκύψουν.
  Φύλαξη των στοιχείων Ιδιοκτησίας
Η FileBank σας ανοίγει προσωπική άμεση πρόσβαση στα αρχεία σας. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως μπορείτε όπου και αν βρίσκεστε να προσπελάσετε και να εκτυπώσετε τα έγγραφα που χρειάζεστε και που σας ζήτησαν σε μία δημόσια η ιδιωτική υπηρεσία. Παράλληλα διευκολύνει κάθε επιπλέον εργασία που αναθέτετε στους Συνεργάτες της HellenicPROM η σε άτομα της δική σας επιλογής.
  Συνεργάτες της HellenicPROM
Συνεργασία με μηχανικό για:
Γη – Τοπογραφικά Διαγράματα
Κτίριο πολλών Ιδιοκτησιών
Μεμονωμένη Ιδιοκτησία – Τμήμα Κτιρίου
Αδειοδοτήσεις Ιδιοκτησίας
Τακτοποιήσεις & Νομιμοποιήσεις
Κτηματολόγιο
Συνεργασία με συμβολαιογράφο για:
Συμβολαιογραφικές πράξεις κάθε μορφής
Συνεργασία με νομικό για:
Νομικές πράξεις
Δικαστικές Αποφάσεις
Συνεργασία με φοροτεχνικό για:
Λογιστικές πράξεις
Αποδεικτικά Υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα μας   https://www.hellenicprom.gr
η επικοινωνήστε τηλεφωνικά στα 2310456452 - 2310456453.