Ελεύθερο Online Λογισμικό

Μαθηματικά Online

Μπορείτε να γράψετε τις δικές σας αριθμητικές παραστάσεις και εξισώσεις, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες για τα Μαθηματικά Γυμνασίου και Λυκείου. Από τις λίγες σελίδες του είδους της.

Γραφικές Παραστάσεις Online

Χρησιμοποιείστε δικές σας συναρτήσεις και δείτε τις γραφικές τους παραστάσεις πάνω στο Καρτεσιανό Σύστημα Αξόνων, τοποθετώντας τα σημεία με συντεταγμένες που εσείς επιλέγετε με πολλές δυνατότητες παρουσίασης. Η σελίδα περιέχει έτοιμες συναρτήσεις σαν παραδείγματα.

Geogebra Γεωμετρία

Σχεδιάστε διάφορα γεωμετρικά σχήματα και δείτε όλες τις ιδιότητες τριγώνων, κύκλων κλπ. Το υπέρτατο εργαλείο γεωμετρίας που θα βοηθήσει πολλούς μαθητές στην κατανόηση των διάφορων εννοιών της γεωμετρίας. Στην ενότητα εργαλεία επιλέξτε το «more» για να δείτε όλα τα σχήματα.